Wat zou Google doen?

geplaatst in: Opinie | 0

Zojuist heb ik dit inspirerende boek van Jeff Jarvis gelezen. Hij analyseert hierin wat organisaties in diverse bedrijfstakken zouden moeten doen in het Web 2.0 tijdperk. Uitgangspunt is de simpele vraag “Wat zou Google doen, als ze in deze bedrijfstak zat?

Wat zou Google doen?Hieruit blijkt dat er ongeacht de bedrijfstak een aantal universeel geldende principes zijn:

  1. Doe wat je het beste kunt en link naar de rest. Ook in de traditionele management theorieën komt dit al naar voren. Specialiseer je in waar je goed in bent en besteed de rest uit. Alleen is dat online natuurlijk veel makkelijker en effectiever in te richten.
  2. Wees onderdeel van een netwerk, wees een platform. Denk gedecentraliseerd en wees zo transparant mogelijk. Veel organisaties denken vanuit hun homepage en hebben een hekel aan het zogenaamde dieplinken. Als je vanuit de gebruiker denkt gaat het erom hoe de gebruiker jouw diensten zo effectief mogelijk kan gebruiken en niet hoe jij dat gebruik in gedachte had. Een massa aan gebruikers is namelijk veel creatiever dan jijzelf en versterkt daarmee de kracht van jouw diensten. Bij Google zie je dat sterk aan Google maps; Uiteraard is dit zelfstandig te gebruiken, maar door via een goede API het linken naar maps en het gebruik van mash-ups kunnen de maps in allerhande applicaties worden geïntegreerd en zo op heel veel plaatsen waarde toevoegen. Ook onze buienradar.nl werkt eigenlijk zo.
  3. Onttrek een minimum aan waarde aan het netwerk, zodat het netwerk tot maximale grootte en waarde kan groeien. Hierdoor kunnen de kosten in verhouding tot de waarde van het netwerk laag blijven en krijgen concurrenten nauwelijks kans. Hierop is ook één van de uitspraken van Jarvis van toepassing: “klein is het nieuwe groot”. Door genoegen te nemen met heel veel keer een kleine marge groeit het netwerk sterk en daarmee dus de waarde.

 Uit het voorgaande blijkt ook dat “gratis” wel degelijk een business model is. Wat niet wil zeggen dat je alles gratis moet weggeven, maar wel dat je gratis kunt gebruiken om het netwerk tot maximale grootte en waarde  te laten groeien. Bij Google kan iedereen bijvoorbeeld gratis zoeken, e-mailen en documenten opslaan. Het netwerk dat hiermee gecreëerd wordt is vervolgens een ideaal platform voor – betaalde – advertenties.

Ik vond overigens het hoofdstuk over vrij toegankelijk onderwijs in  “De Google Universiteit” nog wat mager. Misschien komt dat juist doordat ik in dit veld werkzaam ben, maar dat stuk mag nog wel wat uitgewerkt worden. Er staat natuurlijk al heel veel gratis kennis, gegevens en kant en klaar onderwijsmateriaal op Internet; vooral in het Engels natuurlijk. Maar ik zie nog weinig dat docenten en vakgroepen dat materiaal als basis nemen voor een les, opleiding of curriculum. Als je bij het ontwerpen van een les of opleiding als principe hanteert om zo veel mogelijk gratis beschikbaar materiaal te integreren tot een verantwoorde opleiding, dan kan die opleiding voor de studenten veel goedkoper en vaak zelfs gratis zijn. 

Ik ben benieuwd wie er voorbeelden heeft van docenten of instellingen die al op deze manier werken!