fbpx
Selecteer een pagina

Eergisteren bezocht ik de Nederlandstalige Moodle Moot 2011 (#mootnl2011). Een Moodle Moot is een klein congres dat overal ter wereld door enthousiaste Moodlers op lokaal niveau georganiseerd wordt. Zo ook in Nederland en Vlaanderen. Deze keer werd de Moodle Moot gehouden in het prachtige Haagse pand van ISS. Hieronder een korte impressie.

Keynote speaker Bert de Coutere

Bert is auteur van het boek Homo Competens en ging in op de veranderingen in organisaties door de eeuwen heen en de effecten daarvan op leren en op leertechnologie en schetste daarmee de eisen waaraan moderne leertechnologie moet voldoen om de Homo Competens optimaal te ondersteunen.
In het gildestelsel in de middeleeuwen doorliep je de volgorde van leerjongen tot reizende vakman tot meester (na een meesterproef) voor het leven. Dus eerst leren, dan doen, dan expertise. In zijn boek geeft Bert overigens aan dat dit ook in de moderne tijd natuurlijke fasen zijn (uiteraard met overlap) en zijn omgevormd tot: learning, doing and sharing.
Het industriële tijdperk zorgt vervolgens voor mass production en vereist daarbij een organisatie van mass education.
Na de tweede wereldoorlog wordt dit gevolgd door de macht van de grote, vaak multinationale corporations. Je doorloopt een levenslange carrière met levenslang leren binnen het bedrijf, ondersteund door HRD. Uit deze tijd stammen ook de goed pensioenvoorzieningen en dus ook pensioenbreuk, mocht je het in je hoofd halen om te wisselen van werkgever!
Uit publicaties als The World is Flat van Friedman en  The Long Tail en Free van Anderson blijkt dat de wereld een andere fase in gaat van hogere snelheid, een kleine wereld, veel korte carrières, netwerken en zelfstandige professionals.
Onze leerprocessen en de nu beschikbare leertechnologie hebben echter nog veel kenmerken van leren van jaren geleden. En soms gaat dat wringen.
Hieronder een paar voorbeelden:
Een leeromgeving (LMS) is vaak een eiland. Één allesomvattende applicatie waarop je inlogt en vooral niet buiten moet komen. Hierdoor loopt een LMS altijd achter op nieuwe ontwikkelingen zoals de mogelijkheden van sociale netwerken. Een goede leeromgeving moet dus op z’n minst koppelbaar zijn met van alles. Moodle is dan nog het best koppelbaar. Het is ook niet erg om meer dan één applicatie te hebben (maar liefst wel met één inlog). Bovendien wil je als student eigenaar zijn van je leerresultaten en deze mee kunnen nemen naar welke plek dan ook. De meeste LMSsen en organisaties ondersteunen dat niet.
Een Leeromgeving is vaak hiërarchisch ingericht, zowel in cursusstructuur als in rollen. De expert, cursusmaker of docent bepaalt de structuur en de studenten volgen. Maar iemand kan best in het ene vak expert zijn en in het andere student. Een voorbeeld van een veel meer als peer-to-peer netwerkstructuur opgebouwde leer/examenomgeving zie je op de Java Black Belt Certification Community, waar de community-leden samen bepalen hoe vragen en een examen eruit ziet en dus ook samen de nieuwe Java experts certificeren.

Parallel sessies

Er waren parallel sessies voor beginnende Moodlers, Technische diehards en voor de didactische kant. Die laatste, “Het nieuwe leren en Moodle 2.0”, heb ik bezocht.

MBO

De eerste presentatie in deze track was van Richard van Iwaarden van EduDelta die liet zien hoe een hele MBO opleiding uitstekend in Moodle ingericht kan worden.
Een belangrijke sleutel tot zijn succes was om de structuur van categorieën, cursussen en onderwerpen in Moodle exact in lijn te brengen met de kwalificatiestructuur. Hierdoor bevat Moodle in hun situatie uiteindelijk zo’n 700 cursussen. Hierdoor ontstaat een kwaliteitsverhogende kruisbestuiving tussen lokaties en tussen opleidingen die overlappende competenties delen. Ook voor studenten blijkt deze structuur prettig.
Hoewel deze structuur een goede stap in de juiste richting is, voldoet deze nog niet aan de flexibiliteiteisen die Bert de Coutere eerder deze middag had geformuleerd; tussentijds wijzigingen of toevoegingen aanbrengen in het leermateriaal op basis van actuele situaties (bijvoorbeeld brand in Moerdijk) is eigenlijk alleen mogelijk in het discussieforum.

Bright Alley

Erik de Jong en Luuk Terbeek van Bright Alley legden de nadruk op flexibiliteit en herhaling. Scharrelleren, dus leren wat je nodig hebt en wanneer je het nodig hebt.  Via interactieve werkvormen kan je stap voor stap de studenten verleiden en activeren. Ze toonden kort een prototype van een Moodle plug-in met high scores etc. uit games. Gamification van het leren noemden ze dat.

Individuele leerpaden

Pieter van der Hijden van SOFOS ging in op Interactieve werkvormen en individuele leerpaden. Het was een vrij gedetailleerd stappenplan, waarin het waarom van didactische keuzes verloren ging. Zoals het waarom van een (gedeeltelijk) voorgeprogrammeerd leerpad ten opzichte van een vrij leerpad in een onderwerp of cursus. Wel leuk vond ik de referentie naar het TPACK model dat ik zelf ook gebruik.
Al met al een erg nuttige middag en ook leuk om na de warme zaal gezamenlijk te genieten van een maaltijd en een drankje.