Selecteer een pagina

Toekomstbestendig onderwijs

Innovatie in leren
Aan de slag
Paul Westeneng helpt je om aan de slag te gaan met e-learning

Even voorstellen

Wat is Learn2grow?

Ik ben Paul Westeneng. Ruim 10 jaar geleden ben ik Learn2grow gestart om docenten en opleiders te ondersteunen bij het vormgeven van toekomstgericht onderwijs.
Onderwijs dat alle leerlingen en studenten uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen, ongeacht hun  achtergrond of niveau.
Onderwijs waarbij bewezen didactische principes waar zinvol worden gecombineerd met effectief gebruik van technologie.
Onderwijs dat leerlingen en studenten voorbereidt op hun toekomst.
Ik doe dat allemaal niet alleen, maar werk meestal samen in projecten met anderen.

Innovatie in leren

Wat doet Learn2grow voor jou?

In de afgelopen jaren heeft Learn2grow docenten, scholen en organisaties mogen ondersteunen bij het inrichten van blended learning, formatief handelen en het gestructureerd ontwerpen van leerprogramma’s en curricula.
Daarnaast hebben we online modules ontwikkeld als onderdeel van blended learning programma’s en meerdere leerprogramma’s begeleid bij een succesvolle academische accreditatie in Engeland.

Blended Learning

Aan de hand van het SAMR model en het iPAC framework ontdek je waarom online leren tijdens de Covid periode meestal minder goed werkte en hoe je technologie kunt gebruiken om je leerdoelen wel goed te halen en zelfs beter dan in de traditionele situatie.

Formatief Handelen

Met formatief handelen weten je leerlingen en studenten welke kwaliteit van hen wordt verwacht,  waar ze staan en wat ze niet goed hebben begrepen. Ook richt je de feedback specifiek op verder leren. Zo wordt de lesstof beter en bestendiger begrepen en neemt de zelfregulatie toe.

(Her)ontwerp van Leerprogramma's

We starten met de doelen van het leerprogramma en hoe leerlingen en studenten kunnen laten zien dat ze die doelen hebben behaald. Daarna bepalen we de stappen van de beginsituatie naar het doel. Pas dan kiezen we waarmee we die stappen gaan invullen. Zo ontstaat er een gedegen leerdoelgericht ontwerp.

Accreditatie

In samenwerking met Frogfellows coördineren we de accreditatie van onderwijsprogramma’s die studenten echt voorbereiden op hun toekomst. Door gebruik te maken van accreditatie via een Engelse Universiteit bieden we studenten met een korter studietraject toch een volwaardig universitair diploma.

Afspreken voor een kop koffie?

Hoefweg 1, 2665 CB Bleiswijk
06 41 47 21 37
info @ learn2grow.nl